Friday, July 16, 2010

Rukun dua khutbah Jum'at

Rukun dua khutbah Jum'at
a. Membaca "Alhamdulillah".
b. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw.
c. Berwasiat (beipesan) kepada jamaah agar senantiasa "bertakwa" kepada Allah.
d. Membaca ayat Al Qur'an dalam salah satu dari dua khutbah, walaupun hanya satu ayat.
e. Membaca doa yang ditujukan kepada segenap kaum mu'minin dan mu'minat pada khutbah yang kedua.

0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial