Monday, July 12, 2010

Sholat Qashar

Shalat qashar adalah mengerjakan shalat fardhu dengan cara meringkas rakaatnya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, shalat yang boleh di-qashar adalah shalat zhuhur, ashar dan Isya.
Shalat qashar ini boleh dilakukan oleh orang yang bepergian jauh (musafir) jika telah memenuhi 5 syarat berikut:
a. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat.
b. Jarak perjalanannya minimal telah mencapai 16 farsakh (90 km).
c. Shalat yang diqashar adalah shalat adaa'an (bukan shalat qadha), yang rakaatnya ada 4.
d. Niat mengqashar (meringkas) berbarengan dengan takbiratul ihram.
e. Tidak mengikut kepada imam yang bukan musafir (mukim), atau imam yang melaksanakan shalat secara sempurna.

0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial